Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО НАСЕЛБАТА „РАЧА“
Untitled Document

Општина Охрид ќе отвара Центар за ран детски развој во населба Рача. Центарот ќе биде со локација во ОУ Глигор Прличев, со цел адаптирање на просторот со околу 60м2 кој ќе биде адаптиран согласно критериумите за предучилишна установа, Ве молиме да ни ја доставите Вашата најповолна понуда за:

  • Адаптација на просторот според дадената спецификација со бр.23-4786/1 од 04.04.2018 година:

Надворешни работи

1.Набавка, транспорт и монтажа на бекатон плочки со тампонскислој од 15 см – 34.40 м2
2.Изработка на настешница над влезна врата – бр. 1.00
3.Набавка, транспорт и монтажа на преградни ѕидови со д=12.5см, изведен на системска потконструкција, двострано обложен со двослојни гипкартонски плочи со д=12,5 см, исполна со минерална волна д=50мм, со двофазна обработка на слоевите и обработка на надворешни ивици со аголни лајсни – 26.10 м2

Столарија

4.Влезна врата 200x95 – бр.1.00
5.Внатрешни врати 200x80 – бр.2.00
6.Внатрешни врати 200x90 – бр.1.00

Санитарија

7.Детска ВЦ шоља со казанче – бр. 2.00
8.ВЦ шоља стандардна со казанче – бр.1.00
9.Детски умивалник – бр.2.00
10.Инсталации (водовод и канализација) – бр.1.00
11.Умивалник  - бр.1.00
12.Ел. инсталација (сијалични места, прекинувачи и др.ел.инсталација) – бр.5.00

Подополагачки работи

13.Набавка и монтажа на ламинат 1ва класа д=10мм на филц со комплет опшивање со странични лајсни – 40.57 м2
14.Глетовање на внатрешни ѕидови – 139.8 м2
15.Молерисување на насо УВ врска на внатрешни ѕидови – 139.8 м2
16.Молерисување на тавани – 75 м2
17.Набавка и монтажа на плочки во ВЦ и кујна – 26.4 м2
Вкупно (без ДДВ):
Вкупно со ДДВ:

Критериуми кои треба да ги исполнува фирмата која ќе аплицира се следните:

  • Да поседува Б лиценца за градба
  • Изјава дека нема забрана за вршење на дејност
  • ДРД – тековна состојба

Ве молиме понудата да содржи цена по парче и рок на извршување.

Рокот на доставување на понуди е до 20.04.2018 година до 12.00 часот

Евалуација на понудите ќе се врши истиот ден.

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАС.РАЧА

Понудите да се достават во затворено плико со наслов ,, По Оглас за Барање за понуда за адаптирање на Центар за ран детски развој во населба Рача”,во архива на Општина Охрид со адреса  ,,Димитар Влахов “бр.57,  ве молиме на пликото да биде запишано не отворај.

Прочитано:  1593  пати
Објавено на: 11.04.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©