Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ШЕЕСЕТ И ОСМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид, на денешната седница ги усвои предложените одлуки за извршување на буџетот на општина Охрид за 2017 година, измените на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2017 - 2019 година, за промена на трасата на линиска инфраструктура за фекална канализациона мрежа. давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП„Градски гробишта“ Охрид и за утврдување на услови за начинот на градење во село Љубаништа- Општина Охрид за кое нема урбанистички план.По допонителната точка на дневниот ред во врска со Веслачкиот клуб „ Југ“ , Советот заклучи Комисијата за млади и спорт, заедно со градоначалникот Никола Бакрачески да ги разгледа случувањата со клубот и да предложи мерки, како Локалната самоуправа може да придонесе за спас од згаснување на најстариот спортски клуб во Охрид.

Од урбанистичката сфера беа донесени одлуки за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.550/1 КО Косел,  Кп.бр.612/21 и Кп.бр.1341/1 КО Д.Лакочереј, Кп.бр.840 КО Косел, Кп.бр.863/2 КО Рамне, Кп.бр.1039/3, 1188/3 и 960 КО Оровник, Кп.бр.1101 КО Охрид 4,  Кп.бр.1188/20 КО Оровник, Кп.бр.1231 КО Лескоец, Кп.бр.1292 КО Лескоец, Кп.бр.1297/1 КО Трпејца, Кп.бр.1312 КО Велестово, Кп.бр.1344/2 КО Љубаништа, Кп.бр.1420/1 КО Трпејца, Кп.бр.1601 КО Велгошти, Кп.бр.1625/5 КО Велгошти, Кп.бр.1633 КО Велгошти, Кп.бр.1633 КО Велгошти, Кп.бр.1735 КО Велгошти, Кп.бр.1744 и 1746 КО Лескоец, Кп.бр.1766 КО Охрид 4, Кп.бр.1772/1 КО Велгошти, Кп.бр.1827 и 1830/2 КО Лескоец, Кп.бр.1936/1 КО Љубаништа, Кп.бр.1960 КО Лескоец, Кп.бр.2114 КО Велестово, Кп.бр.2195 КО Лескоец, Кп.бр.2206 КО Лескоец, Кп.бр.2277 КО Д.Лакочереј, Кп.бр.2314 КО Лескоец, Кп.бр.2351, 2353/1 и 1220 КО Опеница, Кп.бр.2362 КО Лескоец, Кп.бр.2407 и 2408 КО Лескоец, Кп.бр.2436 КО Охрид 4, Кп.бр.2446 КО Лескоец, Кп.бр.2558/1 КО Велгошти, Кп.бр.2662 КО Велгошти, Кп.бр.2875/1 КО Коњско, Кп.бр.2905/1 КО Коњско, Кп.бр.2914/7 и 2914/2 КО Елшани, Кп.бр.2970 КО Коњско, Кп.бр.3047/1 и 3047/2 КО Елшани, Кп.бр.3062 КО Коњско, Кп.бр.3251/1 КО Коњско и на Кп.бр.3920 КО Охрид 4.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1403  пати
Објавено на: 28.02.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©