Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ СЕДУМДЕСЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид, на денешната седница ги прифати предложените одлуки за учество на општина Охрид во реализација на летен фудбалски камп „Барселона 2017“ , за одобрување на финансиски средства за материјално финансиска поддршка на спортски клуб на подрачјето на општина Охрид за 2017 година, за состојбата на веслачкиот клуб „Југ’’ заедно со предложените план и мерки за продолжување на постоењето и активноста на ВК „Југ“ , за исплата на долгот на веслачкиот клуб „Југ“ по основ на правосилни извршни исправи, за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 – 2019 година, за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Охрид за 2017 година, за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на општина Охрид, за отстапување на користење на паркинг простор од општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“ Охрид, за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2017 година, за располагање со градежното земјиште во државна сопствености и  за поставување на урбана опрема во 2017 година, а беше усвоен и детален урбанистички план  за УЗ 16,УБ 16.2,опфат 3 за периодот 2012- 2017 година.

На седницата беа донесени одлуки за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградени објекти на Кп.бр.95/1 КО Косел,  Кп.бр.104 КО Охрид 4, Кп.бр.151 КО Охрид 4, Кп.бр.187/3 КО Љубаништа, Кп.бр.356/2, 356/1 и 357/1 КО Лескоец, Кп.бр.474/2 КО Велгошти, Кп.бр.550/3 и 550/4 КО Косел, Кп.бр.582/1, Kп.бр.582/2, Kп.бр.582/3 и Kп.бр.579/2 КО Велгошти, Кп.бр.697/3 КО Трпејца,  Кп.бр.766/7 КО Косел, Кп.бр.904/1 КО Оровник, Кп.бр.954/1 КО Оровник, Кп.бр.1017 КО Велгошти, Кп.бр.1052 КО Велгошти, Кп.бр.1309 КО Лескоец, Кп.бр.1354 КО Велестово, Кп.бр.1382/2, 1382/3, 1382/4 и 1382/5 КО Трпејца,  Кп.бр.1407/1 КО Лескоец, Кп.бр.1464 КО Лескоец, Кп.бр.1567/1 и 1567/2 КО Пештани, Кп.бр.1682/2 КО Пештани, Кп.бр.1693 КО Лескоец, Кп.бр.1796/3 КО Велгошти, Кп.бр.1894 КО Лескоец, Кп.бр.1894 КО Пештани, Кп.бр.1902/2 КО Лескоец, Кп.бр.2023/4 КО Велестово, Кп.бр.2059 КО Велгошти, Кп.бр.2080 и Kп.бр.2079 КО Велгошти, Кп.бр.2321 и 2322 КО Лескоец, Кп.бр.2395 и Кп.бр.2398/3 КО Лескоец, Кп.бр.2616/1, 2616/2 и 2741/1 КО Коњско, Кп.бр.2698/2 КО Велгошти, Кп.бр.2711/1 КО Охрид 4, Кп.бр.2791/1 КО Коњско, Кп.бр.2809 КО Охрид 4, Кп.бр.2841/1 КО Коњско, Кп.бр.3920 КО Охрид 4, Кп.бр.5879/2 и Kп.бр.5877/5 КО Охрид 4, Кп.бр.6131 КО Охрид 4, Кп.бр.7806/1 КО Охрид 1, Кп.бр.10247 КО Охрид 2, Кп.бр.13011 КО Охрид 3, Кп.бр.13024/1 КО Охрид 3 и на Кп.бр.13382 КО Охрид 3.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1410  пати
Објавено на: 27.04.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©