Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈАВЕН УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ДУП ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.4 – ОПФАТ 3,KO ОХРИД 3,OПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на чл.69 од „Законот за животна средина“ (Службен весник на Р.М. бР. 53/05,81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 42/16) и „Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина“ (Службен весник на Р.М. бр. 147/08), Градоначалникот на Општина Охрид

О Р Г А Н И З И Р А

1. Јавен увид и јавна расправа по Нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ДУП за УЗ 2, дел од УБ 2.4 – опфат 3,KO Охрид 3,Oпштина  Охрид,

Се информира јавноста дека ставен е на увид и јавна расправа, Нацрт извештајот за стратегиска оцена за влијанието на животна средина за ДУП за УЗ 2, дел од УБ 2.4 – опфат 3, Општина Охрид .

2. Нацрт извештајот за Стратегиска оцена за влијанието на животната средина е изложен во Одделението за заштита и влијание на животната средина во Општин Охрид  секој работен ден  од 8  - 16 часот    почнувајќи  од 24.07.2017год. до 22.08.2017год. 

3. Јавната расправа ќе се одржи на ден 18.08.2017год.   во малата сала на Општина Охрид ,со почеток во 10 часот.

4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до Општина Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација
Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози  по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате  по пошта на следната адреса Општина Охрид , ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид.

5. Извештајот за стратегиска оцена за влијанието на животната средина  за ДУП за УЗ 2, дел од УБ 2.4 – опфат 3, Општина Охрид .

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1388  пати
Објавено на: 24.07.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©