Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОБЈАВА БР. 01/2018 ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА СТВАРИ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ (ОБЈАВА ПО ВТОР ПАТ)
Untitled Document

Врз основа на член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16и 21/18)  Одлуката на Управниот Одбор на ЈП Градски пазар Охрид  за давање под закуп недвижни ствари – деловни простори  , 02-525/1 од 31.01.2018 година, Одлуката на Советот на Општина Охрид бр. 08-3185/20 од14.03.2018 година  и Извештај  на овластено лице  бр .03-515 од 24.01.2018 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен простор бр.1 од 30 м2 по Имотен лист бр.14766 КО  Охрид 1 , Деловен простор бр.5 од 30 м2 по Имотен лист бр.14766 КО  Охрид 1и Деловен простор бр.7 од 30 м2 по Имотен лист бр.14766 КО Охрид 1, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари   дава

ОБЈАВА БР. 01/2018
за давање под закуп на ствари во општинска сопственост  (објава по втор пат)

 

Прочитано:  609  пати
Објавено на: 25.07.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©