Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
JAВНА ОБЈАВА ДО СИТЕ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ПОСЕДУВААТ ФИРМА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на законот за комунални такси(Сл.весник на Република Македонија бр.61/2004,64/2005,92/2007 и 123/2012)а согласно Законот за општа управна постапка(Сл.весник на РМ бр.38/2005,110/2008,118/2008 и 51/2011)Градоначалникот на Општина Охрид,објавува:

                                                                                      JAВНА ОБЈАВА
До сите правни и физички лица кои поседуваат фирма на територијата на
ОПШТИНА ОХРИД

СЕ ПОВИКУВААТ:

1.Да го подигнат решението за Комунална такса за фирма за 2015 година во најкраток можен рок.
*за обврзници кои немаат добиено решение.

2. Да ги измират заостанатите обврски:
*за обврзници кои должат по основ на  Комунална такса за фирма.

3.Сите правни лица и трговци поединци (кои поседуваат јавни локали) кои не ја измириле обврската за комунална такса за користење на музика во јавни локали, истото да го сторат веднаш.
Заостанатиот долг за неизмирената такса може да го уплатите на следните уплатна сметка:

 


Примач

Трезорска сметка

Банка на примачот

Народна Банка на РМ

Сметка

100 0000000630 95

 

Р.Б.

Вид на комунална такса

Уплатна сметка

Приходна шифра

1

Комунална такса за фирма ( назив)

840-152-03210

717 112

2

К.Т.  за користење музика во јавни локали

840-152-03294

717 133

 

Оваа објава стапува во сила со денот на нејзиното објавување и се смета дека странката е писмено известена со УРЕДНА ДОСТАВА. За негативните последици кои евентуално можат да настанат поради неисполнување на законските обврски (присилна наплата или други дополнителни трошоци) странката сама ќе ја

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1344  пати
Објавено на: 29.10.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©