Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид на денешната седница  го усвои Буџетот  на единицата на локалната самоуправа Oхрид за 2016 година,  Одлуката  за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2016 година и  Одлуката за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2016 година.

На седницата беа прифатени развојните програми  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Oхрид за 2016 - 2018 година, за поддршка на локалниот економски развој на општина Oхрид за 2016 година, за изработка на урбанистички планови  на територијата на општина Oхрид за 2016 година,  за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Oхрид за 2016 година, за финасиските потреби на територијалната противпожарна единица Oхрид за 2016 година, за активностите на општина Охрид во областа на образование за 2016 - 2018 година, за детска заштита за 2016 - 2018 година,за спорт и рекреација за 2016 година,за културни манифестации и творештво за 2016 година, за одбележување празници и манифестации во 2016 година,  за работа на Советот на општина Охрид за 2016 година,  за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2016 година, за заштита на животната средина и природата за 2016 година, за одржување на јавнa чистота за 2016 година, за одржување и користење на паркови и зеленило за 2016 година,  за други комунални услуги за 2016 - 2018 година,за енергетска ефикасност за 2016 година, за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2016 - 2018 година, за изградба на системи за водоснабдување за период од 2016 - 2018 година, за јавно осветлување за 2016 - 2018 година,  за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2016 - 2018 година,за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2016 - 2018 година,за изградба на сообраќајна сигнализација за 2016 - 2018 година, за уредување на градежно земјиште за 2016 - 2018 година и за поставување на урбана опрема во општина Охрид за 2016 година.

Советниците ги прифатија и програмите за тековно работење на МЈП„Проаква“ Струга РЕ„Водовод“ Охрид за 2016 година, за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ - Охрид за 2016 година, за работа на ЈП Градски Пазар Охрид за 2016 година,за работа на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2016 година, планот за работа на ЈП„Градски гробишта“ Охрид за 2016 година и за работа и развој на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид за 2016 година. 

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1361  пати
Објавено на: 25.12.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©