Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
JАВЕН ПОВИК 01/2017 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2017 ГОДИНА
Untitled Document

Секторот за туризам и ЛЕР и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид, им соопштува на сите заинтересирани  правни и физички лица дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој  објави  Jавен повик 01/2017 за доставување барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година  за следната мерка:

Мерка 131 – Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска  дејност и финансиска поддршка за основање и функционирање на земјоделските задруги

Средствата се предвидени за:

Основање и функционирање на земјоделски задруги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги при МЗШВ

Помош за премии за осигурување во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување и тоа во висина која нема да надминува 70% од трошокот за осигурување на производните капацитети на земјоделска задруга од мал обем и 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од голем обем, но не повеќе од 3.000.000, денари на годишно ниво.

Финансиската поддршка за основање на земјоделските задруги е наменета за покривање на дел од трошоците за основање на земјоделската задруга, плата за лице управител на земјоделската задруга како и прифатливи трошоци за ангажирање на едно лице од областа на земјоделските науки и ветерината согласно со видот на земјоделската задруга.

Поддршката за оваа мерка ќе се исплаќа квартално по доставените барања за исплата во неколку квартали и тоа:

  • Прв квартал – најдоцна до 15 април 2017 година
  • Втор квартал – најдоцна до 15 јули 2017 година
  • Трет квартал – најдоцна до 15 октомври 2017 година
  • Четврт квартал – најдоцна до 15 декември 2017 година

Подетални информации заинтересираните  можат да добијат на тел. 02 3097-460 , на веб страната www.ipardpa.gov.mk  или на телефонот 046-230-175 на Секторот ТЛЕР Канцеларија за административни работи и стручна поддршка на развојот на земјоделието  при Општина Охрид.  

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1493  пати
Објавено на: 12.04.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©