Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈАВЕН УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ЛУПД ЗА GP 1 (ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС СВ.СТЕФАН)
Untitled Document

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10, 51/11, 123/12 и 93/13, 42/14, 44/15 и 129/15) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Службен весник на Р.М. бр. 147/08), Градоначалникот на Општина Охрид

О Р Г А Н И З И Р А

1. Јавен увид и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за GP 1 наменета за изградба на хотел (хотелски комплекс Б- 5)на КП бр.2617/1 и КП бр.2618/1,КО Коњско (туристички комплекс Св.Стефан),  Општина Охрид.

Се информира јавноста дека ставен е на увид и јавна расправа, Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за GP 1 наменета за изградба на хотел (хотелски комплекс Б- 5)на КП бр.2617/1 и КП бр.2618/1,КО Коњско (туристички комплекс Св.Стефан),  Општина Охрид.

2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина е изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина во Општина Охрид секој работен ден  од 8  - 16 часот    почнувајќи  од 14.03.2016 год. до 12.04.2016 год. 

3. Јавната расправа ќе се одржи на ден 04.04.2016г.  во малата сала на Општина Охрид,со почеток во 12 часот.

4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до Општина Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација
Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење,забелешки и предлози  по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате на  следната адреса Општина Охрид , ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1339  пати
Објавено на: 14.03.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©