Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ПОВИК ЗА ПОНУДИ - Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП ИПА инвестициски грантови
Untitled Document

ПОВИК ЗА ПОНУДИ
Република Македонија
ОПШТИНА ОХРИД
Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП
ИПА инвестициски грантови MSIP-IPA-NCB-61-17

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на локален патен правец с. Косел - с.Вапила - во Општина Охрид

3. Општина Охрид ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на локален патен правец с. Косел - с.Вапила - во Општина Охрид

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: улица Димитар Влахов бр.57
Град: Охрид
Поштенски број: 6000
Држава: Македонија
Телефон: 046/262- 492, 262-493 и 265-309
Факс: 046/262-492
Електронска адреса: tomezmejkoski@yahoo.com
a) За плаќање во денари:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 780014111463014
Приходно конто: 724125 00

6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 780014111463014
Приходно конто: 724125 00

Тендерската документација може да се добие директно од општина Охрид.

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 04.09.2017. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 04.09.2017.

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од  250,000.00  МКД.

9. Адреса: улица Димитар Влахов бр.57
Град: Охрид
Поштенски број: 6000
Архива
Држава: Република Македонија

Комисија за спроведување на повик за понуди

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1582  пати
Објавено на: 04.08.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©