Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОГЛАС ЗА ПОТРЕБА ОД НАБАВКА
Untitled Document

Правен основ: член 11 од Закон за јавни набавки чиј вкупен износ месечно не е поголем од  500 евра во денарска противвредност без данок на додадена вредност.

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Општина Охрид  
Адреса: Димитар Влахов 57 Охрид  6000
Контакт: Одделение за јавни набавки,Телефон/Факс: 046 262 493 
Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса

ПРЕДМЕТ НА  НАБАВКА

  1. Набавка на услуга:Миење на возила од возен парк на Општина Охрид

      2)  Проценета вредност: 35.400,оо денари со вклучен ДДВ

ДОСТАВА НА ПОНУДА

Сите заинтересирани правни и физички лица понуда можат да достават на следната адреса: Димитар Влахов 57 Охрид 6000 преку пошта или лично во архивата на Општина Охрид најкасно до 14.08.2018 година со назнака ,,понуда  по оглас- Миење на возила од возен парк на Општина Охрид.

Образецот на понудата е даден во прилог на огласот.

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса.

ОБРАЗЕЦ [word]

Прочитано:  525  пати
Објавено на: 09.08.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©