Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Untitled Document

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14 и 44/15) општина Охрид распишува:

Ј А В Е Н  П О В И К
за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место.
Иницијативите можат да се достават во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам или во писмена форма.
Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.
Јавниот повик ќе трае од 31.07.2015 до 31.08.2015 година.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1331  пати
Објавено на: 30.07.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©