Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА
Untitled Document

Секторот за туризам и ЛЕР и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид, им соопштува на сите заинтересирани  правни и физички лица дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој  објави  јавен повик 01/2015 за доставување барања за користење финансиски средства од Петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија ИПАРД програмата  2007-2013 за следните мерки:

Мерка 101 - Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија
Мерка 103 - Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи со нивно преструктуирање и надградба за достигнување стандардите на Европската Унија
Мерка 302 - Диверзификација и развој на руралните економски активности

Финансиската поддршка за овој Јавен повик е составена од 75% средства обезбедени од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) согласно Повеќегодишната Финансиска Спогодба 2007-2011 и 25% средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

Финансиски средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка (грант) во износ од 50% од вредноста на прифатливите трошоци.
Целта на ИПАРД програмата 2007-2013 е преку соодветни мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој да се подобри конкурентноста на земјоделското производство и земјоделско-прехрамбениот сектор, преку нивно усогласување со стандардите на Европската Унија и постигнување одржлива животна средина и социо-економски развој на руралните средини преку  поттикнување на економската активност и зголемување на можностите за вработување.

Крајниот рок за поднесување на барањата е 05 мај 2015 година.
Подетални информации заинтересираните  можат да добијат на тел. 02 3097-460 , на веб страната www.ipardpa.gov.mk  или на телефонот 046-230-175 на Секторот ТЛЕР Канцеларија за административни работи и стручна поддршка на развојот на земјоделието  при Општина Охрид.  


Секторот за туризам и ЛЕР и Канцеларијата за стручна поддршка на развојот на земјоделството на Општина Охрид, им соопштува на сите заинтересирани  правни и физички лица дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој  објави  јавен повик 02/2015 за доставување барања за користење финансиски средства од Петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија ИПАРД програмата  2007-2013 за следната мерка:

Мерка 121.4 – Набавка на опрема за систем капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури и бунари за наводнување

Финансиската поддршка за овој Јавен повик  се исплаќа по принцип на ко-финансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции.

Максималната вредност на прифатливите трошоци е до 922.000 денари за инвестиции во систем за наводнување на пченка и фуражни култури и до 364.000 денари за инвестиции за бунари.

Крајниот рок за поднесување на барањата е 20 Априлј 2015 година.

Подетални информации заинтересираните  можат да добијат на тел. 02 3097-460 , на веб страната www.ipardpa.gov.mk  или на телефонот 046-230-175 на Секторот ТЛЕР Канцеларија за административни работи и стручна поддршка на развојот на земјоделието  при Општина Охрид.  

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1353  пати
Објавено на: 23.03.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©