Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ШЕСНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид на денешната седница ги прифати предложените одлуки за давање согласност на  Одлуката за усвојување на планот за поделба на МЈП „Проаква“-Струга со издвојување со основање на  нови друштва, за давање согласност на Одлуката за отпочнување постапка за статусна промена на МЈП „Проаква“-Струга, Р.Е. „Водовод“-Охрид, за изменување и дополнување на буџетот на Општина Охрид за 2018 година, за одобрување на паричен придонес за кофинансирање за склучување на договор  со избран понудувач за имплементација  на потпроект „ Набавка на специјални комунални возила  за општина Охрид“ и за за прифаќање донација на  спортска веслачка опрема и веслачки реквизити.

Од областа на образованието беа прифатени годишните извештаи за работа и материјално- финансиско работење за учебната 2017/2018 година  и годишните програми за работа во учебната 2018/2019 година на ОУ „ Христо Узунов“ , ОУ „ Григор Прличев“ , ОУ „Св. Климент Охридски“ ,  ОУ „ Братство- Единство“ , ОУ „ Кочо Рацин“ , ОУ „ Ванчо Николески“- с. Лескоец, ОУ „ Живко Чинго“- с. Велгошти, ОУ „ Св. Наум Охридски“- с. Пештани, ОМУ „ Методи Патче“ , ОСУ „ Св. Климент Охридски“ , СОСУ „ Св. Кирил и Методиј“ , ОЕМУЦ „ Св. Наум Охридски“ , ОУТУ „ Ванчо Питошески“ , Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Јасна Ристеска“ и годишната програма за работа на ОЈУ „ Кузман Шапкарев“ .

Беа прифатени и одлуките за давање под закуп на  недвижни ствари во  општинска сопственост, за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење  на ЈП „Градски гробишта“ ,за именување член на управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ , за разрешување и именување членови на училишниот одбор на ОСУ „Св. Климент Охридски“ , за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ и за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект на КП.бр. 198/1 и 194 КО Косел. 

Прочитано:  489  пати
Објавено на: 17.09.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©