Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ЧЕТВРТАTA СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

            Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТВРТАTA СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 21.12.2017 година (четврток) со почеток во 09,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 3-та седница

 

 1. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор на МЈП „Проаква” Струга.
 2. Предлог Одлука за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на МЈП „Проаква” Струга.
 3. Предлог Одлука за разрешување член во Управниот одбор на ЈП „Нискоградба Охрид” Охрид.
 4. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор  на ЈП „Нискоградба Охрид” Охрид.
 5. Предлог Одлука за разрешување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Нискоградба Охрид” Охрид.
 6. Предлог Одлука за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Нискоградба Охрид” Охрид.
 7. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор на ЈП Градски Пазар Охрид.
 8. Предлог Одлука за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење  на ЈП Градски Пазар Охрид.
 9. Предлог Одлука за разрешување член во Управниот одбор на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 10. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 11. Предлог Одлука за разрешување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење  на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 12. Предлог Одлука за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење  на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 13. Предлог Одлука за разрешување членови во Управниот одбор на ЈП „Градски Гробишта” Охрид.
 14. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор на ЈП „Градски Гробишта” Охрид.
 15. Предлог Одлука за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Градски Гробишта” Охрид.
 16. Предлог Одлука за разрешување членови во Управниот одбор на ЈП „Билјанини Извори” Охрид.
 17. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор на ЈП „Билјанини Извори” Охрид.
 18. Предлог Одлука за именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење  на ЈП „Билјанини Извори” Охрид.
 19. Предлог Одлука за надоместок на трошоци на организаторите на изборната кампања за избор на Градоначалник и членови на Советот на општина Охрид за локални избори 2017 година. 

Прочитано:  1489  пати
Објавено на: 14.12.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©